Waar moet je op letten bij het inhuren van een freelancer

Inhuren Freelancers

Iedere organisatie kan er mee te maken krijgen: freelancers. Freelancers onderscheiden zich van gewone werknemers doordat ze zich meestal voor kortere tijd aan de organisatie binden en ze vaak zelf al inhoudelijk op een vakgebied hebben bewezen. Naast dat er civielrechtelijke verschillen zijn, zijn er ook fiscale verschillen tussen de freelancer en de medewerker. In dit artikel wil ik kort op deze verschillen ingaan. Verder wil ik ingaan op de administratieve verplichting (IB47 formulier) waar je als ondernemer mee te maken krijgt als je een freelancer gaat inhuren.

Freelance overeenkomst

In een freelance overeenkomst staan alle afspraken tussen de ondernemer en de freelancer. De overeenkomst is vormvrij en geregeld in het burgerlijk wetboek 7 artikel 400. De juridische naam voor een degelijke constructie is overeenkomst van opdracht.

De volgende zaken staan vaak vermeld in een overeenkomst van opdracht:

  • In de overeenkomst staat uitdrukkelijk dat de overeenkomst geen arbeidsovereenkomst is.
  • Welke werkzaamheden verricht gaan worden.
  • Hoe hoog de beloning is.
  • Wanneer de overeenkomst eindigt.
  • Over zaken van aansprakelijkheid.
  • Een geheimhoudingsclausule.
  • En over wie de omzetbelasting afdraagt.

Ben je op zoek naar een overeenkomst? Kijk dan eens op de site van de belastingdienst: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/brochures_en_publicaties_ondernemer

Booekhouder IB47 freelance

Loonheffing of niet?

Het aannemen van een freelancer kan voordelig zijn, omdat bijvoorbeeld geen loonheffing afgedragen hoeft te worden. Van belang is dan wel dat de werkzaamheden van de opdracht zich wel kwalificeren als overeenkomst van opdracht. De werkzaamheden mogen niet passen bij een arbeidsovereenkomst. In de praktijk blijkt deze scheidslijn nogal eens dun te zijn. Waar je voor op moet passen is dat de werkrelatie achteraf niet anders beoordeeld wordt door de Belastingdienst. Want dan kun je een naheffingsaanslag verwachten.

Let er wel op dat uiteindelijk de feiten en omstandigheden van de werkrelatie van belang zijn. En niet dus de overeenkomst waarmee de werkrelatie is afgesloten.

IB47-formulier en Renseigneringsverplichting

De Belastingdienst wil gewoon weten wat er aan de freelancer uitbetaald wordt. De freelancer geeft dit op in zijn aangifte Inkomstenbelasting onder resultaat uit overige inkomsten. En als check heeft de wetgever bedacht dat de werkgevers (minstens) jaarlijks een overzicht moeten aanleveren met persoonsgegevens en de betaalde vergoedingen. Zo’n overzicht wordt ook wel een IB47-formulier genoemd.

Per 1 januari 2021 wordt de regelgeving rond het IB47-formulier vervangen door een renseigneerverplichting.. De Belastingdienst start binnenkort voorbereidende gesprekken met marktpartijen over de renseigneringsverplichting. De regeling wordt de komende tijd nader uitgewerkt en in het najaar zal er meer bekend over worden. Voor de duidelijkheid: als ondernemer heb je pas op z’n vroegst in 2022 met de renseigneerverplichting te maken, omdat voor 2020 nog op de oude manier gerapporteerd moet worden

Cijferbaas maakt je weer baas over je eigen cijfers

Besteed je je boekhouding uit bij ons administratiekantoor in Amsterdam, dan ben je weer baas over je eigen cijfers. We zorgen dat je aan alle wettelijke regels voldoet. We geven jou meer inzicht in jouw bedrijfsresultaten. En we geven gevraagd en ongevraagd advies, waar jij je voordeel mee kan doen.

Wat mag Cijferbaas voor jouw bedrijf betekenen? Vraag vrijblijvend een offerte aan of bel meteen naar 020-2614726.