Ondernemers kunnen rekenen op behoorlijke aftrekposten. Ook wel ondernemingsfaciliteiten genoemd. Denk hierbij aan de zelfstandigenaftrek, startersaftrek, aftrek speur- en ontwikkelingswerk, meewerkaftrek en de MKB-winstvrijstelling om er een aantal te noemen. Om te vermijden dat alle ondernemingsfaciliteiten ook bij ondernemingen terecht komen van geringe omvang is er het urencriterium in het leven geroepen. In dit artikel wil ik ingaan op dit begrip om het te verduidelijken.

Wanneer voldoe je aan het urencriterium?

Je voldoet aan het urencriterium als:

-je gedurende een kalanderjaar ten minste 1.225 uur besteedt aan werkzaamheden voor een of meer ondernemingen waaruit je als ondernemer winst geniet, en

-50 % of meer van de tijd die in totaal wordt besteed aan die ondernemingen ten opzichte van alle werkzaamheden die je opgeeft in box 1. Dit kan een baan in loondienst zijn of resultaat uit overige werkzaamheden.

Een voorbeeld: Je maakt 1.400 uur in je onderneming en daarnaast ben je ook in loondienst voor 1.200 uur. Per jaar besteed je 500 uur als (betaald) dirigent voor het buurtkoor. De vraag of je dan aan die 50% of meer komt, wordt als volgt beantwoord:

Uren in je onderneming:                    1.400
Uren in loondienst:                        1.200
Uren resultaat uit overige werkzaamheden     500

Het totaal van 1.400 gedeeld door het totaal van 3.100 maakt 45%. Helaas voldoet de ondernemer niet aan het urencriterium.

Bij welke ondernemingsfaciliteiten speelt het urencriterium een rol?

Een ondernemingsfaciliteit is een fiscale voorziening die voor een ondernemer geldt als aftrekpost. Je kunt hierbij denken aan:

 • Willekeurige afschrijvingen
 • Herinvesteringsreserve
 • Investeringsaftrek klein/energie/milieu
 • Stakingsaftrek
 • Nog een stuk of 10 andere…

Bij deze meeste speelt het urencriterium geen rol. Echter bij de volgende ondernemingsfaciliteiten speelt het urencriterium wel een rol:

 • Oudedagsreserve
 • Zelfstandigenaftrek
 • Aftrek speur- en ontwikkelingswerk
 • Meewerkaftrek

Uitzonderingen bij norm urencriterium: starters, arbeidsongeschiktheid  en bij zwangerschap

In het geval je ondernemer bent geworden vanuit een arbeidsongeschiktheidssituatie geldt er een andere urengrens. Je hoeft dan niet minstens 1.225 uur te besteden, maar slechts 800 uur.

In het geval van zwangerschap mag je fictief uren schrijven. De hoeveelheid uren hangt af van wat je in de periode voorafgaand hebt gemaakt. Maak je doorgaans 15 uur per week in je onderneming, dan mag je deze uren ook opvoeren in de maanden van zwangerschapsverlof. Deze periode mag maximaal 16 weken duren.

Als starter komt het tweede criterium te vervallen. Dat betekent dat je niet minstens 50% van je tijd in je onderneming hoeft te stoppen. Wel geldt hier de eis van het aantal uren nog steeds.

Welke werkzaamheden mag je gebruiken voor het urencriterium?

Je kunt hier onderscheid maken naar directe en indirecte werkzaamheden. Je directe werkzaamheden hebben direct te maken met de dienst of het product die je levert. De indirect meer met de zaken rondom je onderneming.

Directe werkzaamheden:

 • De tijd dat je werkelijk bezig bent bij een klant
 • De voorbereiding
 • De reistijd

Indirecte werkzaamheden

 • De tijd dat je bezig bent met je website
 • Een netwerkborrel
 • Een training

Checklist urencriterium

 • Het gaat om de totale uren op jaarbasis. Heb je nog maar zes maanden een onderneming, dan geldt nog steeds onder normale omstandigheden de grens van 1.225 uur
 • Zorg voor een goede vastlegging van de uren.
 • Bedenk dat de Belastingdienst om bewijs kan vragen. Bewaar zoveel als mogelijk.
 • Wees concreet in je administratie. Als je administratie uitblinkt in vaagheid en algemeenheid dan wordt dat niet geaccepteerd.
 • Ook de werkzaamheden in de opstartfase van je onderneming tellen mee voor het urencriterium

Cijferbaas maakt je weer baas over je eigen cijfers

Besteed je je boekhouding uit bij ons administratiekantoor in Amsterdam, dan ben je weer baas over je eigen cijfers. We zorgen dat je aan alle wettelijke regels voldoet. We geven jou meer inzicht in jouw bedrijfsresultaten. En we geven gevraagd en ongevraagd advies, waar jij je voordeel mee kan doen.

Wat mag Cijferbaas voor jouw bedrijf betekenen? Vraag vrijblijvend een offerte aan of bel meteen naar 020-2614726.