Je bent lekker aan het ondernemen. Je doet je werk goed, maakt soms lange dagen en ook belangrijk: je klanten zijn tevreden. Helaas zit er een klant tussen die wel erg lang zijn factuur laat openstaan. Iedere ondernemer krijgt hier vroeg of laat wel een keer mee te maken. Het blijkt dat 15% van de het MKB 45 dagen of langer op haar factuur moet wachten. In 5% van de gevallen wordt de openstaande factuur helemaal niet betaald. Hoe kun je nu een factuur incasseren?

5 tips om je openstaande factuur te incasseren

We hadden hier ook dertig tips kunnen geven. Dat hebben we niet gedaan. In plaats daarvan hebben we een kort overzicht gemaakt met de belangrijkste punten.

Zorg voor een schriftelijke overeenkomst.

Een mondelinge overeenkomst is in de praktijk alleen rechtsgeldig als beide partijen hetzelfde kunnen herinneren over de overeenkomst. Maak daarom een schriftelijke overeenkomst! Dat kan ook al per mail. Stuur de gemaakte overeenkomst naar de klant en vraag om een akkoord. Wat natuurlijk ook niet helpt is dat het woord overeenkomst een negatieve connotatie heeft. Vertel je klant dan dat er nog even een akkoord moet worden gegeven voor de papierwinkel.

Communiceer helder, zakelijk en consequent

Het is belangrijk dat de factuur helder is. Voeg eventueel een specificatie toe om bepaalde kostenposten te verduidelijken. Vermeld ook duidelijk wat de betaaltermijn is van de factuur. Vervolgens als niet binnen de betaaltermijn wordt betaald zoek dan contact met je klant. Doe dit binnen een week. Noteer de gemaakte afspraak en volg ook op. Doe dit consequent. Blijf natuurlijk ook zakelijk. Misschien heeft de klant het tijdelijk even slecht. Als je daar begrip voor hebt kan je daar een sterkere relatie mee krijgen.

De buitengerechtelijke fase

Deze fase ook nog wel de minnelijke fase genoemd. Hier wordt vaak een incassobureau voor ingeschakeld. Je klant merkt nu dat je er werk van gaat maken. Je doet dit natuurlijk pas als je er zeg maar ‘klaar mee bent’. Het incassobureau zoekt contact met jouw klant om te achterhalen waarom er niet betaald wordt. Wordt hier uiteindelijk geen oplossing gevonden, dan zal er een zogenaamde 14-dagen-brief gestuurd worden. Hiermee kan de schuldenaar in gebreke worden gesteld.

De gerechtelijke fase

Helaas heeft al het voorgaande niet geholpen. Dan staat de weg nog open van de gerechtsdeurwaarder. Dit is een ambtenaar die werkt met wettelijk vastgelegde tarieven. Er kan een nu ook een versnelde procedure (kort geding) worden opgestart. Vaak wordt een gewone procedure opgestart. Deze procedure kan een maand duren, maar ook enkele jaren. Dit hangt voornamelijk af van het verweer van de schuldenaar.

Beperk je schade bij een openstaande factuur

Je hebt hier twee soorten schaden: psychologisch en financieel. Je psychologische schade is je frustratie. Bedenk dat bovenstaand proces een jaar kan duren. Mocht de rechter je eis niet toewijzen, dan duurt de frustratie misschien nog veel langer. Heb je dit er voor over? Misschien wel, maar misschien is er over heen stappen wel wijzer. Als ondernemer (en mens) kun je je beter concentreren op iets positiefs.

Dan de financiële schade. Deze beperk je natuurlijk ook zoveel als mogelijk. Ben je aannemer en doe je grote uitgaven voor een klant, vraag dan om een voorschot. Ik heb wel eens te maken gehad met een ondernemer die het accepteerde dat een klant een jaar lang geen enkele factuur betaalde. De klant beloofde keer op keer beterschap. Uiteindelijk was de schade 2.500,- Terwijl als na twee maanden paal en perk was gesteld, de schade slechts 400,- had geweest. Ondernemen is risico nemen. Beperk je verlies!

Cijferbaas maakt je weer baas over je eigen cijfers

Besteed je je boekhouding uit bij ons administratiekantoor in Amsterdam, dan ben je weer baas over je eigen cijfers. We zorgen dat je aan alle wettelijke regels voldoet. We geven jou meer inzicht in jouw bedrijfsresultaten. En we geven gevraagd en ongevraagd advies, waar jij je voordeel mee kan doen.

Wat mag Cijferbaas voor jouw bedrijf betekenen? Vraag vrijblijvend een offerte aan of bel meteen naar 020-2614726.