Ondernemers die voldoen aan het urencriterium kunnen in aanmerking komen voor ondernemersaftrek. Formeel valt de MKB-winstvrijstelling niet onder de ondernemersaftrek, maar om praktische redenen nemen we hem wel mee in dit artikel. De ondernemersaftrek is een verzamelbegrip en is als volgt opgebouwd:

  • Zelfstandigenaftrek
  • Startersaftrek
  • Aftrek speur- en ontwikkelingswerk
  • Meewerkaftrek
  • Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid
  • Stakingsaftrek

In dit stuk wil ik ingaan op de zelfstandigenaftrek en startersaftrek. Ook zal ik de MKB-winstvrijstelling bespreken.

Zelfstandigenaftrek

Een ondernemer die aan het urencriterium voldoet en die bij aanvang van het betreffende kalanderjaar de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt, komt in aanmerking voor de volledige zelfstandigenaftrek. De zelfstandigenaftrek bedraagt (2018) €7.280,-

Bij ondernemers die aan het begin van het kalanderjaar de AOW-leeftijd hebben bereikt, bedraagt de zelfstandigenaftrek 50% van dit bedrag.

De zelfstandigenaftrek kan niet meer bedragen dan de winst over het betreffende jaar. Bij het niet volledig benutten van de zelfstandigenaftrek kan deze in de volgende negen jaar bij winst alsnog worden genoten.

Startersaftrek

De startersaftrek is een extra aftrek van (2018) €2.123,- op de winst uit onderneming. Deze aftrek wordt verleend als de ondernemer in aanmerking komt voor de zelfstandigenaftrek en wordt aangemerkt als startende ondernemer. Ook voor deze aftrek moet je voldoen aan het urencriterium.

Een ondernemer wordt aangemerkt als startende ondernemer als hij:

  • In een of meer van de 5 voorafgaande jaren geen ondernemer was; en
  • In deze periode niet meer dan twee keer de zelfstandigenaftrek heeft toegepast.

Dit betekent dat een ondernemer in een periode van 5 jaar maximaal drie keer de startersaftrek kan claimen.

MKB-winstvrijstelling

Dit is vaak de leukste aftrekpost. Uit oogpunt van lastenverlichting wordt voor ondernemers 14% van de gezamenlijke winst uit onderneming, na aftrek van de ondernemersaftrek, vrijgesteld van belastingheffing. Gezien de hoogte van de aftrek is deze aftrekpost dus een belangrijke aftrekpost voor ondernemers.

Een nadeel van de MKB-winstvrijstelling is dat bij verlies de 14% ook afgetrokken wordt. Hiermee wordt dan het verlies kleiner. Dit is fiscaal ongunstig voor de ondernemer.

Cijferbaas maakt je weer baas over je eigen cijfers

Besteed je je boekhouding uit bij ons administratiekantoor in Amsterdam, dan ben je weer baas over je eigen cijfers. We zorgen dat je aan alle wettelijke regels voldoet. We geven jou meer inzicht in jouw bedrijfsresultaten. En we geven gevraagd en ongevraagd advies, waar jij je voordeel mee kan doen.

Wat mag Cijferbaas voor jouw bedrijf betekenen? Vraag vrijblijvend een offerte aan of bel meteen naar 020-2614726.