Je hebt vast wel op een verjaardag iemand horen vertellen dat je de kosten van de werkruimte van je huurhuis van de winst mocht aftrekken. Je kon het misschien zelfs niet geloven; te mooi om waar te zijn. Helaas is het nu te mooi om waar te zijn, maar dat was het enige tijd niet. Sinds 1 januari 2017 is aftrek van kosten van een werkruimte van een huurwoning alleen nog mogelijk indien er sprake is van een ‘kwalificerende’ werkruimte. Alleen dan bestaan er fiscaal nog mogelijkheden tot aftrek. In dit artikel wil ik ingaan op de twee criteria voor kostenaftrek en welke kosten aftrekbaar zijn.

Kosten werkruimte huurhuis aftrekbaar (Oude situatie)

Tot 2017 gold dat als een huurwoning voor meer dan 10% zakelijk werd gebruikt en het huurrecht tot het ondernemingsvermogen was gerekend, men de volledige huurkosten en overige huurderslasten van de winst mocht aftrekken. Voor het privégebruik van de huurwoning moest er wel een kleine bijtelling plaatsvinden. Ook moest er een correctie plaatsvinden voor het privégebruik van het gas, water en licht.

Vanaf 1 januari 2017. Vanaf 2017 bestaat er geen recht meer op aftrek van de kosten ten aanzien van het huurrecht van de huurwoning dat tot het ondernemingsvermogen is gerekend, tenzij er sprake is van een zogeheten ‘kwalificerende’ werkruimte.

Let op. Er is geen overgangsrecht voor bestaande gevallen.

Twee criteria voor kostenaftrek

Aftrek van kosten van de werkruimte in de huurwoning van de ondernemer is aIleen mogelijk als er sprake is van een kwalificerende werkruimte. Het maakt hierbij niet uit of u het huurrecht van de gehele woning tot uw ondernemingsvermogen of tot uw privévermogen heeft gerekend. Er is sprake van een kwalificerende werkruimte als er voldaan wordt aan een tweetal cumulatieve eisen:

1.Zelfstandigheidscriterium Naar verkeersopvatting moet de werkruimte een zelfstandig gedeelte van de woning zijn. Dit betekent dat er sprake moet zijn van een eigen ingang of opgang en eigen sanitaire voorzieningen. De werkruimte zou u dus ook als zodanig moeten kunnen verhuren aan bijvoorbeeld een
onbekende.

2. Inkomenscriterium. De ondernemer moet voldoen aan het inkomenscriterium. Heeft u elders geen werkruimte? Dan geldt als eis dat u 70% van uw totale inkomen (loon, winst of resultaat uit overige werkzaamheden (ROW)) in of vanuit de werkruimte behaalt. Daarbij moet 30% van het inkomen (loon, winst of ROW) toe te rekenen zijn aan het werken in de werkruimte. Heeft u elders een werkruimte? Dan geldt als eis dat u ten minste 70% van uw totale inkomen (loon, winst, ROW) in de werkruimte thuis
moet verdienen.

Let op. Een AOW-uitkering of pensioen wordt als loon aangemerkt en telt mee voor het inkomenscriterium.

Welke kosten zijn aftrekbaar?

Als er sprake is van een kwalificerende werkruimte is kostenaftrek mogelijk.

  • Ten hoogste een evenredig gedeelte van de huurkosten die toerekenbaar zijn aan de werkruimte is aftrekbaar.
  • Daarbij mag een evenredig deel van de huurderslasten in aftrek worden genomen. Denk hierbij aan kosten van GWL, onderhoudskosten en inboedelverzekering.
  • Ook de inrichtingskosten zijn aftrekbaar.

Niet-kwalificerende werkruimte? Bij een niet-kwalificerende werkruimte zijn ook de inrichtingskosten van aftrek uitgesloten. Een computer of printer valt echter niet onder de inrichtingskosten. Dit betekent dat de afschrijvingskosten van de computer of printer ten laste van de winst kunnen worden gebracht.

Cijferbaas maakt je weer baas over je eigen cijfers

Besteed je je boekhouding uit bij ons administratiekantoor in Amsterdam, dan ben je weer baas over je eigen cijfers. We zorgen dat je aan alle wettelijke regels voldoet. We geven jou meer inzicht in jouw bedrijfsresultaten. En we geven gevraagd en ongevraagd advies, waar jij je voordeel mee kan doen.

Wat mag Cijferbaas voor jouw bedrijf betekenen? Vraag vrijblijvend een offerte aan of bel meteen naar 020-2614726.