Bijna twee maanden na de oliebollen en vuurpijlen valt de blauwe enveloppe weer bij iedereen op de deurmat. Het vriendelijke verzoek om aangifte Inkomstenbelasting te gaan doen. Ieder jaar weer worstelt een deel van de Nederlanders weer met de deadline van 1 mei.

Ook de belastingdienst ziet ieder jaar weer de aangiftes Inkomstenbelasting haar kant op komen. Ieder jaar weer bepaald de dienst waar er dit jaar extra op gelet gaat worden. Van de meest in de oog springende zaken heeft de belastingdienst vorige week een overzicht gemaakt.

Deze lijst dient als handreiking om bepaalde aandachtspunten van de belastingdienst nog eens extra onder de aandacht te brengen. De lijst bestaat uit 10 tips en zal de komende weken in vier delen worden gepost door ons.

De volgende punten zullen worden behandeld:

  1. Restant persoonsgebonden aftrek (PGA)
  2. Cryptovaluta
  3. Eigen woning: hypotheekverhoging
  4. Starters op de woningmarkt
  5. Studiekosten
  6. Resultaat overige werkzaamheden (ROW)
  7. Afkoop lijfrente
  8. Onjuiste verdeling – fiscaal partnerschap
  9. Ervenrekening
  10. Eigen woning en echtscheiding

Restant persoonsgebonden aftrek (PGA)

Je kunt in een kalenderjaar extra uitgaven aftrekken in je aangifte inkomstenbelasting: de persoonsgebonden aftrek (PGA). Het gaat dan bijvoorbeeld om extra uitgaven voor zorg, studie en giften. Kun je je PGA in een bepaald kalenderjaar niet volledig verrekenen vanwege onvoldoende inkomen, dan ontstaat het zogenaamde restant PGA. Is dit het geval, dan schuift deze resterende PGA door naar het eerstvolgende kalenderjaar.

Het bedrag van het restant PGA staat afzonderlijk op het aanslagbiljet. Het is van belang dat je het juiste bedrag invult in de aangifte IB 2018. Als je dat bedrag opneemt in de aangifte IB 2018 dan krijg je sneller een definitieve aanslag. Vul je het bedrag niet of onjuist in? Dan doet de Belastingdienst dat voor je en moet je wachten totdat de aangifte door de Belastingdienst is geregeld en gecorrigeerd. De Belastingdienst stuurt jou dan nog een brief met daarin het bedrag van het restant PGA dat je in je aangifte kan opnemen.

Meer informatie vind je:

Cryptocurrency

Cryptovaluta zijn digitale ruilmiddelen waar geen (officiële) centrale tegenpartij, zoals een bank, aan te pas komt. De meeste transacties in cryptovaluta vinden plaats via zogenoemde omwisselplatforms. Je kunt daar tegen betaling van regulier geld cryptovaluta aankopen of omwisselen tegen andere cryptovaluta. Mining is een andere manier om cryptovaluta te verwerven.

In het geval dat je in het bezit is van cryptovaluta en deze behoren tot zijn privévermogen, dan geef je de waarde in het economisch verkeer aan op 1 januari (peildatum). Je gebruikt hierbij de koers op de peildatum van het gebruikte omwisselplatform.

Ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting en ontvang je betalingen in cryptovaluta voor je diensten of leveringen? Dan moet je deze omrekenen naar euro’s. Het omgerekende bedrag reken je tot je omzet. Mogelijk maak je winst of verlies bij het omwisselen. Dat komt tot uitdrukking in de winst-en-verliesrekening.

Ook als je ondernemer bent voor de omzetbelasting en voor je diensten of leveringen betalingen ontvangt in cryptovaluta, moet je deze omrekenen. Bij de btw-aangifte geeft je vervolgens het bedrag in euro’s op.

Op de internetsite van de Belastingdienst vind je meer uitleg over diverse praktijksituaties en hoe u aangifte moet doen van cryptovaluta.

Cijferbaas maakt je weer baas over je eigen cijfers

Besteed je je boekhouding uit bij ons administratiekantoor in Amsterdam, dan ben je weer baas over je eigen cijfers. We zorgen dat je aan alle wettelijke regels voldoet. We geven jou meer inzicht in jouw bedrijfsresultaten. En we geven gevraagd en ongevraagd advies, waar jij je voordeel mee kan doen.

Wat mag Cijferbaas voor jouw bedrijf betekenen? Vraag vrijblijvend een offerte aan of bel meteen naar 020-2614726.